Sunday, May 12, 2013

Instal·lació Sonora: Sona la Font


      Després de la primera instal·lació sonora a la Fira de Gata de Gorgos del 2009 anomenada Elec al Carrer, la segona fou Sona la Font. Donat que aquesta entrada fa referència a la part tècnica, en el darrer enllaç podeu trobar la informació pel que fa a la documentació i filosofia d'aquesta instal·lació sonora, la qual fou exposada a la Font de la Plaça "Vella" de Gata de Gorgos, durant la Fira d'Artesania del 2010.

      Ambdues instal·lacions foren realitzades per Carlos D. Perales Cejudo, pianista, compositor i director d'Úbeda (Jaén) i per Pere Vicalet, compositor, director i artista digital veí del mateix poble de Gata de Gorgos (Alacant). No és fins aquest any 2013, on ambdós artistes no ens tornarem a unir una altra vegada per crear una nova formació anomenada M4cchina, junt als intèrprets Gregorio Jiménez i Josep Lluís Galiana, essent la seua estrena el proper 30 de Maig a València durant en el Festival de Música Actual "ENSEMS".

      Pel que fa a l'acció sonora, els principals motors de "Sona la Font" fóren tres sensors: un de proximitat (LV-MaxSonar-EZ) i dos de moviment (PIR)


Tal i com es pot veure en l'anterior foto, aquests tres sensors estaven connectats a una placa d'arduino, la qual rebia les dades dels sensors i les tractava en el seu processador  mitjançant el codi que es va programar expressament, i posteriorment les enviava mitjançant XBee a un altre arduino.

Xbee és gairebé un "plug-in" per a arduino que serveix per transmetre dades fins a una distància de 100 metres a l'aire lliure sense cablejat. Per tant, aquest altre arduino també proveït d'una altra Xbee, rebia les dades i les transmetia a l'ordenador per USB. Posteriorment, l'ordinador transformava aquestes dades en sons. Si el sensor de moviment s'activava, l'ordinador aleshores emetia melodies aleatòries controlades per un sintetitzador creat per a l'ocasió i cada 250 moviments reproduïa un so de campanes pregravades, esdevenint a la vegada un contador de visites de la mateixa instal·lació.

D'altra banda, el sensor de proximitat accionava el so de l'aigua quan algú s'aproximava a la Font, ja que aquest sensor estava situat a l'ull de l'aixeta de la Font i per tant, quan algú s'acostava a la Font amb la intenció "d'obrir el grifo", aleshores és quan feia "Sonar la Font", ja que aigua no tenia molta...

És menester agrair per últim, la col·laboració desinteressada de Sílvia Leyda, Miguel Vives (Cronista de  Gata) i Jaume Costa per la documentació de la Font, així com a Factoria d’Idees, empresa organitzadora de la Fira per la predisposició tant econòmica com creativa davant aquest projecte.

No comments:

Post a Comment