Sunday, July 21, 2013

Wednesday, July 10, 2013

Why not? - Concert for guitar and live electronics without samples - Pere Vicalet

This work is for guitar and live electronics without samples. The propose is to use the guitar for interacting with an Max MSP Patch. So, the sounds produced from the guitar become the drivers and the controllers of the patch, making different informatics processes establishing a dialogue with the guitar and the quadraphonic electronics.

The structure of this work is based on the six strings of the guitar. So, there are six sections and the duration of each one depends on the result of the dissonance of the harmonics of the strings as Helmoltz understood it. (If you want to listen the premier go down - I must apologize because quality is not the best).


  Aquesta obra per a guitarra i electrònica naix baix el precepte de fer interactuar un instrument musical amb un patch de Max MSP on l'instrument esdevé un controlador del mateix path. Està creada al Laboratori Electrònic del Conservatori Superior de Música de València baix la supervisió de Gregorio Jiménez. Com si d'una agitadora midi es tractara, la guitarra produeix sons que interactuen amb els diferents processos informàtics de manera que estableixen diàlegs amb els dos instruments.

L'estructura d'aquesta obra consta de sis parts on la duració de les quals depèn de la dissonància produïda entre les cordes i els seus harmònics més immediats basant-se en la teoria de la dissonància de Helmoltz. La difussió de l'electrònica en viu està programada en quadrafònic.